Thiệp mời đám cưới. Khung với văn bản và hoa - Campanula màu tím và Lilac trên nền trắng

Thiệp mời đám cưới. Khung với văn bản và hoa - Campanula màu tím và Lilac trên nền trắng

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1174456752
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

ảnh vector thiệp mời đám cưới. Khung với văn bản và hoa - Campanula màu tím và Lilac trên nền trắng

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên