Bộ lá cây màu xanh vẽ bằng màu nước trên nền trắng

Bộ lá cây màu xanh vẽ bằng màu nước trên nền trắng

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 5000 x 4771 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1163010902
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Hình minh họa màu nước bằng tay, Yếu tố thiết kế hoa, Tranh màu nước, Bản vẽ - Hoạt động, Hình ảnh được vẽ, Sơn nước, Lá màu nước, Màu nước Clipart

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên