Ảnh vector năm mới 2021. hình ảnh vector con trâu được vẽ với hoa mận hoa đào

Ảnh vector năm mới 2021. hình ảnh vector con trâu được vẽ với hoa mận hoa đào

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1201361004
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Chúc mừng năm mới 2021. Tân sửu . Thiết kế nền và hình nền thiệp chúc mừng năm mới của Trung Quốc. Cắt giấy màu đỏ và vàng với hoa mận. Yếu tố văn hóa châu á

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên